over BackBone | Alida Dors


Sinds 2012 leidt Alida Dors haar eigen dansgezelschap BackBone, dat sinds

2017 structureel gesubsidieerd wordt. De artistieke roots van Dors liggen in de hiphop. Met BackBone ontwikkelt zij interdisciplinaire dance chronicles voor in het theater, maar ook in de publieke ruimte, daar waar hiphop vandaan komt. Per voorstelling creëert ze haar eigen danstaal met een combinatie van dans, live muziek, spoken word en video.

 

Dit is ook terug te zien in de keuze voor de dansers van BackBone, waarin verschillende culturen en achtergronden samenkomen. Dors, die naast choreograaf ook socioloog is, neemt menselijk gedrag vanzelfsprekend als de kern van haar werk. Wie een voorstelling van BackBone bezoekt wordt uitgedaagd tot (zelf)reflectie en bewustwording van ons aandeel in deze samenleving.

 

Met BackBone heeft Dors een belangrijke plek in het publieke debat ingenomen, maar ook in de dialoog over de ontwikkeling van hiphop in het theater. Zowel op het toneel als daarbuiten zijn het

doorbreken van machtsstructuren en het conflict tussen mens en het systeem haar drive en inspiratiebron.