over LeineRoebana

meer dan 25 jaar uniek dansidioom


LeineRoebana is een dansgezelschap met een internationale reputatie, geleid door Andrea Leine en Harijono Roebana. De choreografen onderscheiden zich door hun unieke dansidioom en de centrale rol van muziek in hun werk, zijn specialist in een multidisciplinaire benadering en pionieren met ongewone overzeese samenwerkingsverbanden. 

Dans is voor LeineRoebana een fysieke vorm van denken; een manier om je te verhouden tot de wereld om je heen. Muziek heeft een bijzondere plaats in de choreografieën van Andrea Leine en Harijono Roebana. Een breed scala aan muzieksoorten spreekt hen aan. Van Gamelan tot Oude muziek. Van Dance tot Varèse. Altijd wordt er iets veroverd in het samengaan van die twee disciplines. Zowel het hoorbare als het zichtbare van de dansers en musici maakt onderdeel uit van een crossdisciplinaire choreografie. Samen vormen ze één geheel. Eén adem.

Een verandering in de dans heeft gevolgen voor de muziek en omgekeerd. Een muzikale gedachte zet zich voort in beweging. Een dansthema wordt muziek. Synesthesie. De musici bewegen, zingen, spreken; de dansers en zangers verenigen die twee disciplines contrapuntisch en onnadrukkelijk in hun lichaam.