Sweet demon


Sweet Demon begint bij de muzikale expressiviteit van het lichaam: ook zonder klank is het danserslichaam muziek. Georganiseerd geluid wordt georganiseerde beweging.

En bewegen doen de vijf mannen in Sweet Demon met overgave; al dan niet geordend. Ze laten uitersten tussen verstand en passie, vrolijkheid en somberheid, uitputting en verstilling vervloeien en gaandeweg ontstaat een indringend en liefdevol beeld van liquid gender; het idee dat de tegenstelling mannelijk/vrouwelijk niet zo gebeiteld is als ze lijkt. Naast Uri Eugenio, al jaren gezichtsbepalend danser bij LeineRoebana, ontmoet u Michael Sastrowitomo, Rob Polmann en jonge honden Andrea Pisano en Timon de Ridder. In Sweet Demon geven zij ziel en lichaam voor hun passies en obsessies. 

 

Ideeën van avant-garde theaterregisseur Richard Foreman, die in de jaren ’80 furore maakte met zijn Ontological-Hysteric Theater maakten LeineRoebana nieuwsgierig. Voor Foreman leidt een verhaal af van dewaarheid.  De focus op een verhaal maakt ons blind voor verbanden tussen toevalligheden. Hij wil net als het Surrealisme, ruimte geven aan de logica van het onwaarschijnlijke; aan de fantasie en het onbewuste. Sweet Demon geeft hieraan een fysieke vertaling: een voorstelling die meesleept en tegelijk op het verkeerde been zet. 

Choreografie: Andrea Leine en Harijono Roebana

Dans: Uri Eugenio, Andrea Pisano, Rob Polmann,Timon de Ridderen en Michael Sastrowitomo.

de pers

Ze zetten de spotlights (opgehangen in een fraai hellende hefboom) op jonge dansers en op hoe die een brutale draai geven aan hun energieke bewegingstaal van scherpe hoeken, golvende cirkels en lange lijnen, vaak vanuit de schouders ingezet. Én op hoe deze dansers alles als muziek gebruiken, door een palet aan geluiden te laten resoneren in hun veerkrachtige lichaam: het lijf als beweeglijke speaker.

****Volkskrant, Annette Embrechts over Sweet Demon 2018

 

They wonderfully succeeded in conjuring and invigorating chaos with its own complex logic and were able to marry the concept with movement that constantly challenged your expectations and wrongfooted you.

Dance Europe december 2018, Ali Mahbouba over Sweet Demon 2018