Blueprint on Memory


She sits on the bed with a helpless expression. What is your name? Auguste. What is your husband’s name? Auguste. Your husband? Ah, my husband. She looks as if she didn’t understand the question. Are you married? To Auguste. Mrs D? Yes, yes, Auguste D. How long have you been here? She seems to be trying to remember.*

*Citaat uit het gesprek tussen Aloysius Alzheimer en zijn patient August D, 26 november 1901. Gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet ‘Auguste D and Alzheimer’s disease’ 1997;349:1546-49. 

Als onze herinneringen ons maken wie we nu zijn: wie zijn we dan als er hiaten vallen? Wat gebeurt er als het geheugen hapert? Wanneer herinneringen bewust verdrongen worden? Of onbewust verdwijnen? In Blueprint on Memory, de eerste voorstelling in Van den Broek ‘s project The Memory Loss Collection, tonen de performers verschillende elementen van geheugenverlies. Desoriëntatie en verwarring, herhaling in gedrag en patronen, ongecoördineerde bewegingen en verlies van herkenning vullen de ruimte. 

 

Blueprint on Memory is een voorstelling waarin video, live projectie, muziek, tekst en emoties door elkaar lopen en tegelijk een worden. De performers hebben de controle over beeld en geluid. Ze manipuleren waar ze willen. De letterlijke blauwdruk op de vloer zet het mentale en fysieke geheugen onder grote spanning. Een zoektocht naar patronen in de chaos. Gelijktijdig ontglipt de mogelijkheid om de herinnering te behouden.

Concept, Regie & Choreografie: Ann Van den Broek

Met: Nik Rajšek, Louis Combeaud, Sjoerd Bruil, Marion Bosetti, Jean-Gabriel Maury  en in wisselende bezetting: Carla Ramos Guerra, Camilla Branchetti, Anthony van Gog en Meike Stevens

Video-en lichtontwerp: Bernie van Velzen

Toneelbeeld: Niek Kortekaas

Assistentie Ann & Lyrics: Gregory Frateur

Muziekcompositie: Nicolas Rombouts en Sjoerd Bruil

Theme song: Gregory Frateur en Sjoerd Bruil

Outside eye: Marc Vanrunxt

Styling kostuums: Marielle Vos en Ann Van den Broek

Fotografie drukwerk: Rio Staelens

Ontwerp drukwerk: De Zagerij

Blueprint on Memory is een productie van WArd/waRD-Ann Van den Broek in coproductie met Theater Rotterdam, ccBerchem (B), de Nederlandse Dansdagen, La Briqueterie-CDC du Val-de-Marne (FR) en wordt gesteund door Fonds Podiumkunsten,  Gemeente Rotterdam, BankGiro Loterij Fonds, Stichting Dioraphte, stichting Bevordering van Volkskracht, Prins Bernhard Cultuurfonds en Erasmusstichting.

de pers

NRC

De symboliek is even kraakhelder als beklemmend, maar zonder één seconde larmoyant te worden. Zeker degenen die de impact van dementie en Alzheimer van dichtbij hebben meegemaakt, zullen veel herkennen. Blueprint on Memory is imposant en aangrijpend bewegingstheater.

 

De Volkskrant

Blueprint on Memory is een hippe, gestileerde vertaling van een ziekte die je vooral met ouderdom en stoffigheid associeert.

 

Trouw

Van den Broeks werk is hét schoolvoorbeeld van de nieuwe danspraktijk, waarin er niet langer in hokjes of landsgrenzen wordt gedacht. 

Beweging, licht, geluid, beeld, muziek en tekstflarden vervloeien tot één grote dissociatieve brij - beangstigend en onontkoombaar.

 

 

Theaterkrant.nl

Blueprint on Memory is een mooie mix geworden van lineariteit en incongruentie, van houvast zoeken in een onverteerbare en onomkeerbare kwestie.